Krajobraz młodoglacjalny: , liczne jeziora, głazy narzutowe, piaski i żwiry, obszary moreny dennej, sandry, ozy, pradoliny, Krajobraz staroglacjalny: , jeziora,które wypełniły się osadami, zanikły, wzgórza morenowe wyrównane, formy polodowcowe uległy denudacji,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?