1) My friends usually waste time on ................ 2) I did well on ..................................... ! 3) Is healthy and good for us to spend time ..................................... 4) When I get good results ........................................ 5) A test can go well if you .................................... 6) I would like to make progress in ................................ 7) I like taking part in ...................................... 8) When my computer doesn't work ............................

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?