1) A...gust a) a b) u c) e 2) Mar... a) sz b) rz c) ch 3) Septe...ber a) n b) m c) g 4) Feb...uary a) d b) r c) k 5) No...ember a) d b) w c) v 6) J...ne a) u b) e c) a 7) Jan...ary a) u b) a c) e 8) Decem...er a) d b) b c) p 9) Ma... a) i b) j c) y 10) ...ctober a) O b) A c) N 11) Jul.. a) y b) i c) j 12) Apri... a) m b) l c) s

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?