wytrwałość w dążeniu do celu, efektywna komunikacja, umiejętność delegowania zadań, aktywne słuchanie, kreatywność, proaktywność i inicjatywa, umiejętność obserwacji, wysoka kultura osobista, umiejętność przyjmowania informacji zwrotnej, empatia, gotowość do pomocy innym, umiejętności przywódcze, umiejętność autoprezentacji, umiejętność wypracowywania kompromisów, umiejętność pracy według ścisłych wytycznych.

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Losowe karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?