wytrwałość w dążeniu do celu, efektywna komunikacja, umiejętność delegowania zadań, aktywne słuchanie, kreatywność, proaktywność i inicjatywa, umiejętność obserwacji, wysoka kultura osobista, umiejętność przyjmowania informacji zwrotnej, empatia, gotowość do pomocy innym, umiejętności przywódcze, umiejętność autoprezentacji, umiejętność wypracowywania kompromisów, umiejętność pracy według ścisłych wytycznych.

Ranking

Losowe karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?