1) Podmiot liryczny w pieśni świętojańskiej o sobótce: a) Wychwala miasto b) Jest mu obojętne, gdzie się znajduje c) Wychwala wieś 2) Codzienny tryb pracy wyznaczają: a) pory dnia b) pory roku c) miesiące d) płody rolne e) dzieci 3) Jak mieszkańcy wsi organizują sobie czas? a) odpoczywają b) tylko tańczą, śpiewają i bawią się c) zbierają lichwę, żeglują d) Między innymi: pracują w sądzie, łowią ryby, grają na piszczałce 4) Wskaż fragment wychwalających wiejskie życie: a) Człowiek w twej pieczy uczciwie bez wszelkiej lichwy żyje b) Gdzie człowieka wicher pędzi, a śmierć bliżej niż na c) Usta twoje koralowe, a zęby szczere perłowe 5) Pieśń o sobótce zawiera rymy. a) PRAWDA b) FAŁSZ 6) Utwór "Pieśń świętojańska o sobótce" jest jednym elementem z cyklu: a) 10 b) 11 c) 12 d) 13 7) Pieśń to: a) Utwór liryczny związany z obrzędami/muzyką.Podzielony na strofy,zwykle o poważnej tematyce b) Uroczy i podniosły utwór pochwalny c) Utwór liryczny o charakterze żałobnym. d) Sposób organizacji tekstu polegający na powtarzaniu tych samych odcinków 8) Sobótki, to obrzęd, który ma tradycję pogańską: a) PRAWDA b) FAŁSZ 9) Pieśń II z ksiąg pierwszych wychwala: a) radość życia b) życie wiejskie c) dobrych ludzi d) filozofię romantyczną 10) Jakie jest nastawienie podmiotu lirycznego do świata w Pieśni II? a) podmiot cieszy się z tego co daje życie b) podmiot zastanawia się nad kruchością życia c) podmiot chce mieszkać w wielkim świecie d) podmiot jest neutralny 11) Pieśń II posiada w każdym wersie taką samą liczbę sylab. a) PRAWDA b) FAŁSZ 12) Jan Kochanowski w swoich wierszach przekazuje filozofię: a) współczesną b) średniowieczną c) romantyczną d) renesansową

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?