felt-tip pen - mazak, term - semestr, form tutor - wychowawca, extra activities / classes - zajęcia dodatkowe, succeed - odnieść sukces, sculpture - rzeźba, express an opinion - wyrażać opinię, revise for exam/test - powtarzać do egzaminu/testu, to be absent - być nieobecnym, impress somebody - zaimponować komuś, assignment - zadanie, agree/disagree with - zgadzać/nie zgadzać się z , belong to - należeć do, get bored with - znudzić się, point out - podkreślić, upset about - martwić się o, take an exam - zadawać egzamin (podchodzić do egz.), pass an exam - zdać, zaliczyć egzamin,

UNIT 3, Edukacja - Repetytorium Ósmoklasisty Macmillian

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?