Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) Zaznacz informacje dotyczące parzydełkowców a) Inna nazwa to jamochłony b) Mają czułki lub ramiona z komórkami parzącymi c) Występują tylko w postaci meduzy d) Występują w postaci polipa lub meduzy 2) Zaznacz przedstawicieli parzydełkowców a) stułbia płowa b) wypławek biały c) koral szlachetny d) nereida 3) Jakie zwierzę posiada następujące części ciała: stopę, otwór gębowy, jamę chłonąco - trawiącą, czułki a) tasiemiec b) stułbia płowa c) owsik d) nereida 4) Zaznacz prawdziwe informacje dotyczące parzydełkowców. a) Występują wyłącznie w środowisku wodnym. b) Wśród nich są zarówno roślinożercy jak i drapieżniki. c) Mogą tworzyć kolonie lub żyć pojedynczo. d) Są wyłącznie drapieżnikami. 5) Gdzie żyje większość płazińców? a) W środowisku wodnym b) w lesie c) w ogrodzie d) W narządach wewnętrznych kręgowców 6) Wskaż informacje, które dotyczą tylko tasiemców. a) Najczęściej zasiedlają środowisko wodne. b) Są drapieżnikami. c) Wchłaniają substancje pokarmowe z jelita żywiciela. d) Są obojnakami. e) Są pasożytami 7) Czym różni się tasiemiec uzbrojony od nieuzbrojonego? a) Uzbrojony ma haczyki, a nieuzbrojony nie ma. b) Żywicielem pośrednim u uzbrojonego jest świnia, a u nieuzbrojonego - krowa. c) Nieuzbrojony ma haczyki, a uzbrojony nie ma. d) Uzbrojony ma krótsze ciało. 8) Jak może dojść do zakażenia się glistą ludzką? a) Przez zjedzenie nieumytych owoców lub warzyw. b) Dbanie o higienę rąk. c) Mycie owoców i warzyw przed zjedzeniem. d) Wypicie wody z zanieczyszczonych zbiorników. 9) Które zdania dotyczące pasożytów są prawdziwe? a) Glistą ludzką można zarazić się przez zjedzenie surowego, niedogotowanego mięsa. b) Owsikami możemy zarazić się przez połknięcie ich jaj znajdujących się na nieumytych rękach lub owocach. c) Włośniem krętym można zarazić się, zjadając surowe lub niedogotowane mięso świni lub dzika, które zawiera larwy włośnia. d) Człowiek zaraża się tasiemcem uzbrojonym przez zjedzenie mięsa świni zawierającego wągry. 10) Której z pierścienic dotyczy ten opis? Żyje na lądzie. Ma wydłużone, walcowate ciało, które jest podzielone na segmenty. Okrywa je cienki oskórek oraz warstwa śluzu. Zwężony przód ciała ułatwia drążenie korytarzy w glebie. a) nereida b) pijawka c) mysz morska d) dżdżownica 11) Jakie jest pozytywne znaczenie pierścienic w przyrodzie i dla człowieka? a) Są pokarmem wielu zwierząt. b) Spulchniają glebę. c) Ze śliny niektórych pozyskuje się substancje stosowane w leczeniu. d) Uczestniczą w oczyszczaniu wód.

Podsumowanie- od parzydełkowców do pierścienic

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne