cheat in a test - ściągać na sprawdzianie, correct mistakes - poprawiać błędy, do a brilliant project - zrobić świetny projekt, fail a test - nie zaliczyć sprawdzianu, get a good mark - dostać dobrą ocenę, get a low mark - dostać niską ocenę, make mistakes - robić błędy, pass a test - zaliczyć sprawdzian, pay attention in class - uważać na lekcji, revise for a test - powtarzać do sprawdzianu, write an excellent essay - napisać znakomite wypracowanie,

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?