konferencja w Teheranie XI-XII1943 r. - otwarcie II frontu we Francji w V 1944 r., zachowanie przez ZSRR granic sprzed 1941 r., Konferencja w Jałcie II 1945 r. - utworzenie ONZ, podział Niemiec na strefy okupacyjne, cele polityki USA 1943-45 - dekolonizacja,wciągnięcie ZSRR do wojny z Japonią, cele polityki Wielkiej Brytanii 1943-45 - utrzymanie mocarstwowej pozycji w świecie, zachowanie kolonii, Franklin D.Roosevelt - prezydent USA, Winston Churchill - premier Wielkiej Brytanii, Józef Stalin - sekretarz generalny KC KPZR, Karta Atlantycka VIII 1941 - dokument określający cele polityki USA i Wielkiej Brytanii w czasie wojny i po jej zakończeniu, metoda żabich skoków - w ramach wojny na Pacyfiku Amerykanie zdobywali kolejne wyspy aby zbliżyć się do Japonii, 6 sierpnia 1945 r. - zrzucenie bomby atomowej na Hiroszimę, 9 sierpnia 1945 r. - zrzucenie bomby atomowej na Nagasaki, 2 września 1945 r. - Japonia podpisała akt bezwarunkowej kapitulacji, 8 maja 1945 - Trzecia Rzesza podpisała akt bezwarunkowej kapitulacji, 6 czerwca 1944r. - operacja Overlord, największa operacja desantowa II wojny światowej, lądowanie aliantów w Normandii, wrzesień 1943 r. - nowy rząd Włoch podpisuje zawieszenie broni z aliantami, 11-18 maja 1943 r. - bitwa o Monte Cassino, Władysław Anders - dowódca II Korpusu Polskiego, walczy we Włoszech, wielka koalicja - powstała po ataku Japonii na bazę USA w Pearl Harbor. Główną rolę odgrywały w niej USA, ZSRR,Wielka Brytania, bitwa o Atlantyk 1939- 45 r. - toczy się o panowanie na O.Atlantyckim i bezpieczeństwo dostaw amerykańskiego sprzętu wojennego dla Wielkiej Brytanii., lipiec 1943 r. - największa bitwa pancerna II wojny- pod Kurskiem, " Tygrysy" - nowoczesne niemieckie czołgi, luty 1943 r. - bitwa pod Stalingradem, pierwsze wielkie zwycięstwo Armii Czerwonej nad Niemcami, porajmos - zagłada Romów, 19 kwietnia 1943 r. - powstanie w gettcie warszawskim, holocaust - zagłada Żydów, całopalenie, ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej - plan likwidacji Żydów przyjęty na konferencji w Wansee w I 1942 r., rząd kolaboracyjny - rząd współpracujący z Niemcami, wojna obronna Polski - trwa od 1 września do 5 października 1939 r., bitwa nad Bzurą - bitwa opóźniająca zajęcie Warszawy, gen. T. Kutrzeba atakiem 2 armii zaskoczył Niemców, , bitwa pod Wizną - polskie Termopile, kpt. Raginis i 360 żołnierzy walczę przeciw 30 ty. Niemców,

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?