1) Jaką funkcję pełnił Karol Wojtyła podczas meczu piłki nożnej? a) bramkarz b) obrońca c) środkowy 2) Jak młodzież nazywała ks. Wojtyłę podczas, gdy ten zabierał ich na spływy kajakowe? a) Wujku b) Księże c) Tato 3) Jaki sport lubił najbardziej Jan Paweł II? a) koszykówka b) jogging c) jazda na nartach 4) Jak w dzieciństwie mama nazywano Karola Wojtyłę? a) Karolek b) Lolek c) Karol 5) Papież Jan Paweł II napisał 14 encyklik? a) Tak b) Nie 6) Ile liter jest w nazwie siedziby papieża? (liczba ta jest jednocześnie kolejną cyfrą potrzebną do kodu końcowego) a) 9 b) 8 c) 7

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?