1) PbSO4 a) chlorek potasu b) siarczan(VI) sodu c) siarczan(VI) ołowiu(II) d) węglan wapnia 2) NaCl a) azotan(V) żelaza(II) b) siarczek sodu c) bromek potasu d) chlorek sodu 3) K2SO4 a) siarczek sodu b) siarczan(VI) potasu c) siarczek potasu d) siarczan(VI) sodu 4) FeS a) bromek miedzi(II) b) siarczek żelaza(II) c) bromek miedzi(I) d) siarczek żelaza(I) 5) Ag3PO4 a) azotan(V) cynku b) węglan magnezu c) siarczan(IV) wapnia d) fosforan(V) srebra(I) 6) NaNO3 a) azotan(V) niklu(III) b) węglan strontu c) azotan(V) sodu d) fosforan(V) cyny 7) CaBr2 a) bromek wapnia b) jodek magnezu c) fluorek sodu d) chlorek potasu 8) BiCl3 a) fluorek żelaza(III) b) chlorek bizmutu(III) c) jodek niklu(III) d) bromek glinu 9) Fe3(PO4)2 a) azotan(V) cynku(II) b) węglan ołowiu(IV) c) azotan(V) żelaza(II) d) fosforan(V) żelaza(II) 10) Sn(NO3)2 a) azotan(III) cyny b) azotan(V) cyny c) azotan(III) cynku d) azotan(V) cynku

Test: Sole wzory i nazwy. Dopasuj prawidłową nazwę do wzoru soli. JEDNA odpowiedź jest prawidłowa.

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?