1) --NO a) MI b) MO c) MA 2) --LA a) ME b) MA c) MI 3) --TO a) MO b) MI c) MA 4) --RO a) MU b) MI c) MA 5) --NTAGNA a) MU b) MO c) MA 6) --SCHERA a) MA b) MO c) ME 7) --ELE a) MU b) MO c) MI 8) --MMIA a) MA b) MU c) ME 9) --RE a) MU b) MO c) MA 10) --SSILE a) MO b) MU c) MI 11) --LANZANA a) MA b) ME c) MI 12) --NETA a) MO b) MA c) MU 13) --SCOLI a) MU b) MI c) MA 14) --NESTRA a) MO b) ME c) MI 15) --TRO a) MA b) MU c) ME 16) --SICA a) MO b) MU c) MI 17) --DEGLIA a) MU b) MO c) ME 18) --SCA a) MO b) ME c) MA 19) --IALE a) MA b) ME c) MI 20) --DUSA a) MU b) MO c) ME 21) --MMA a) ME b) MI c) MA 22) --LINO a) MI b) MU c) MA 23) --STRO a) MO b) ME c) MU

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?