1) Miejsce masowych mordów a) Katyń b) Warszawa c) Moskwa d) Berlin 2) Był generałem Wojska Polskiego i walczył w Legionach Polskich a) Ignacy Mościcki b) Władysław Raczkiewicz c) Władysław Sikorski d) Stanisław Mikołajczyk 3) Dokąd Władysław Sikorski wyprowadził Armię w 1942r. ? a) do Francji b) do Wielkiej Brytanii c) do ZSRR d) do Niemiec 4) W którym roku podpisano układ Sikorski-Majski ? a) 1941r. b) 1942r. c) 1944r. d) 1939r. 5) W jakiej miejscowości we Francji znajdowała się Siedziba rządu na uchodźstwie ? a) w Paryżu b) w Marsylii c) w Lyonie d) w Angers 6) Kim była Wanda Wasilewska ? a) Działaczką dyplomatyczną i malarką b) Dezerterką i szpiegiem c) Działaczką komunistyczną i pisarką d) Doradczynią Stanisława Mikołajczyka 7) Jak zginął generał Władysław Sikorski ? a) podczas bitwy b) utonął na morzu c) w katastrofie samolotowej d) rozstrzelano go 8) Jakie postanowienie układu nie jest prawdziwe ? a) utworzenie armii polskiej na terenie ZSRR b) utworzenie podziemnej armii polskiej w okupowanej Polsce c) zniesienie postanowień paktu Ribentrop-Mołotow d) amnestia dla Polaków na terenie ZSRR 9) Która z wymienionych osób posiadała obywatelstwo Szwajcarskie ? a) Mościcki b) Raczkiewicz c) Sikorski d) Anders 10) Jak długo utrzymywał się stan wojny między ZSRR, a Polską ? a) 1 IX 1939r. - 30 VII 1941r. b) 1 X 1939r. - 30 VII 1941r. c) 1 IX 1940r. - 30 VII 1941r. d) 1 IX 1939r. - 29 VIII 1941r.

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?