1) My mum sometimes .............................. 2) My friend is .................... at the moment. 3) We never ............................ 4) My teacher isn't .............................. today 5) Dogs never ................................... 6) People usually ............................... at the weekend 7) Everybody ................................... in December. 8) My aunt isn't ............................... now 9) I hardly ever ........................... in the morning. 10) Students .............................. very often.

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?