1) le cahier a) b) c) 2) le cartable a) b) c) 3) le livre a) b) c) 4) le stylo a) b) c) 5) le crayon a) b) c) 6) la gomme a) b) c) 7) la trousse a) b) c) 8) la colle a) b) c) 9) le taille-crayon a) b) c) 10) le pinceau a) b) c) 11) la règle a) b) c) 12) les ciseaux a) b) c) 13) les crayons de couleurs a) b) c) 14) les feutres a) b) c) 15) l’école a) b)

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?