1) Zburzył ołtarz Baala a) Samson b) Gedeon c) Debora 2) Wrogowie Samsona a) Filistyni b) Midianici c) Amalekici 3) Zapowiedział narodziny Samsona a) anioł b) Barak c) prorok Samuel 4) Pierwszy sędzia w Izraelu a) Otniel b) Jozue c) Debora 5) Kobieta sędzia a) Anna b) Debora c) Rut 6) Liczba żołnierzy wybranych przez Gedeona nad wodą a) 600 b) 900 c) 300 7) Rządzili w Izraelu. Było ich 12 a) mali prorocy b) królowie c) sędziowie 8) Samson zabił go gołymi rękami a) Filistyn b) Lew c) Tygrys 9) Miasto, z którego Elimelech i Noemi musieli się wyprowadzić a) Jerozolima b) Betlejem c) Nazaret 10) Obcięła włosy Samsonowi a) Tabita b) Dalila c) Damaris 11) Była prababką króla Dawida a) Rut b) Anna c) Orpa 12) Rut była nią z pochodzenia a) Kananejka b) Filistynka c) Moabitka 13) Teściowa Orpy a) Anna b) Debora c) Noemi 14) Imię Debora po polsku znaczy... a) odważna b) motyl c) pszczoła 15) Mąż Rut a) Obed b) Dawid c) Boaz 16) W jakim czasie Noemi wróciła do rodzinnej miejscowości a) wiosną b) w czasie żniw c) zimą 17) Co Filistyni zrobili z uwięzionym Samsonem? a) głodzili go b) oślepili c) obcięli język 18) O co prosił Samson Boga w czasie świąt filistyńskich ku czci Dagona? a) by Bóg przywrócił mu wzrok b) by Bóg przywrócił mu siłę c) by mógł umrzeć 19) Z którym sędzią kojarzą ci się lisy? a) Jozuem b) Gedeonem c) Samsonem 20) Jaką broń miała armia Gedeona? a) pochodnie i miecze b) dzbany, pochodnie i rogi c) dzbany i rogi 21) Do kogo Bóg powiedział: "Pan z Tobą mężu waleczny"? a) Samsona b) Gedeona c) Baraka 22) Kim był Sysera? a) dowódcą kananejskim b) dowódcą filistyńskim c) dowódcą izraelskim 23) Jak nazywała się góra, u stóp której Izraelici pod wodzą Baraka odnieśli zwycięstwo nad Kananejczykami? a) Horeb b) Tabor c) Kiszon 24) Pod jakim drzewem zasiadała Debora a) pod figowcem b) pod palmą c) pod dębem 25) Imię Samuel znaczy a) Mów, Panie, sługa twój słucha b) Bóg wybawia c) wyproszony u Boga 26) Które przykazanie przekraczali synowie Heliego? a) Nie zabijaj b) Nie kradnij c) Pamiętaj, abyś dzień święty święcił 27) Co Samuel kazał zrobić Izraelitom? a) usunąć Baalów i Asztarty i służyć tylko Bogu b) złożyć ofiarę przed Skrzynią Przymierza c) walczyć z Filistynami

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?