Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) W którym oknie znajdują się spójniki charakterystyczne dla zdania wspórzednie złożonego łacznego? a) i, oraz, ani, albo b) i, oraz, jak również, ani, jednak c) i, oraz, jak również, ani, czy d) i, oraz, ani, jak również, ni 2) Zdanie: "Zapytała, czy ją rozumiem" jest: a) wspórzednie złozonym przeciwstawnym b) podrzędnie złożonym dopełnieniowym c) współrzędnie złożonym wynikowym d) podrzędnie złożonym przydawkowym 3) Więc, dlatego, toteż, zatem to spójniki zdania: a) współrzędnie złozonego rozłącznego b) podrzędnie złożonego dopełnieniowego c) współrzędnie złożonego przeciwstawnego d) brak poprawnej odpowiedzi 4) "Marek był najlepszym rozgrywającym w swojej drużynie podczas ostatniego meczu" to zdanie: a) współrzędnie złożone wynikowe b) podrzędnie złożone dopełnieniowe c) pojedyńcze d) współrzędnie złożone rozłączne 5) Przecinka nie stawiamy przed: a) albo, ani, i, oraz b) albo, ani, lub, oraz c) albo, ani, i , oraz, lub d) wszystkie odpowiedzi są poprawne 6) Niepoprawnie zapisane zdanie to: a) Julka wiedziała, że dobrze jej poszło. b) Magda chciała jeszcze zostać, ale było już późno. c) Albo to zrozumien, albo dostanę jedynkę. d) Musimy to oddać, albo zostaniemy ukarani. 7) "Lubię ludzi, z którymi można porozmawiać na różne tematy" to zdanie: a) podrzędnie złożone przydawkowe b) współrzędnie złożone przydawkowe c) pojedyńcze d) podrzędnie złożone dopełnieniowe

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne