Prawda: Utwór zaczyna się apostrofą., Podmiot liryczny wypowiada się w 1 os. l.poj. i jest ojcem, któremu śmierć zabrała córkę., Podmiot liryczny zwraca się do łez i lamentów. , Osoba mówiąca prosi o wspólne opłakiwanie zmarłej córki., Odwołanie się w utworze do Heraklita i Symonidesa sugeruje, że śmierć osoby bliskiej i radzenie sobie z tym nieszczęściem przez żyjących od wieków były problemem człowieka i tematem do rozważań. , Ostatnie sześć wersów zawiera refleksję nad tym, jak powinien zachować się człowiek cierpiący – opłakiwać śmierć dziecka czy nie godzić się z takim porządkiem natury., Podmiot liryczny stwierdza, że wysiłki człowieka idą na marne, a życie jest błądzeniem, co jest pesymistyczną wizją losu ludzkiego., Fałsz: W pierwszych ośmiu wersach zawarta jest dedykacja., Osoba mówiąca prosi o litość dla siebie. , Odwołanie się w utworze do Heraklita i Symonidesa sugeruje, że obaj będą rozpaczać wraz z podmiotem lirycznym., Odwołanie się do Heraklita i Symonidesa sugeruje, że podmiot liryczny był ich znajomym., Matka walcząca ze smokiem w porównaniu homeryckim oznacza matkę Urszulki.,

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?