1) Which season is it? a) Spring b) Summer c) Autumn d) Winter 2) What's the weather like? a) Rainy b) Windy c) Cloudy d) Snowy 3) Which season is it? a) Spring b) Summer c) Autumn d) Winter 4) What's the weather like? a) Rainy b) Windy c) Cloudy d) Snowy 5) What is the temperature like? a) Freezing b) Cold c) Warm d) Hot 6) What can't you see in the sky? a) Sun b) Clouds c) Rainbow d) Stars 7) Which season is it? a) Spring b) Summer c) Autumn d) Winter 8) What's the weather like? a) Sunny b) Windy c) Cloudy d) Snowy 9) What is the temperature like? a) Freezing b) Cold c) Warm d) Hot 10) Which season is it? a) Spring b) Summer c) Autumn d) Winter 11) What's the weather like? a) Rainy b) Windy c) Cloudy d) Snowy 12) What is the temperature like? a) Freezing b) Cold c) Warm d) Hot

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?