17/18 IX 1939 - Władze polskie przekraczają granicę z Rumunią i zostają tam internowane., Władysław Raczkiewicz - Prezydent RP na uchodźstwie, gen. Władysław Sikorski - Premier rządu RP na uchodźstwie i Wódz Naczelny  Polskich Sił Zbrojnych, 30 VII 1941 - układ Sikorski -Majski, 14 VIII 1941 - układ o tworzeniu polskiej armii w ZSRS, gen. Władysław Anders - dowódca Polskich Sił Zbrojny w ZSRS, 13 IV 1943 - ujawnienie przez III Rzeszę odkrycia grobów polskich oficerów w lesie pod Katyniem, 25 IV 1943 - zerwanie stosunków dyplomatycznych między RP a ZSRS, 4 VII 1943 - gen. W. Sikorski ginie w katastrofie lotniczej, Stanisław Mikołajczyk - polityk PSL, premier rządu RP po śmierci gen. Sikorskiego, gen. Kazimierz Sosnkowski - Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych po śmierci gen. Sikorskiego, Grupa inicjatywna - zalążek władz komunistycznych w Polsce, tworzy Polską Partię Robotniczą, Związek Patriotów Polskich - "polska" organizacja komunistyczna w ZSRS ,

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?