1) Skąd .......... Anna? a) jest b) jestem c) być 2) Anna jest z Warszawy. Ja .......... z Lublina. a) jest b) jestem c) jesteś 3) Skąd ty ................? a) jest b) jestem c) jesteś 4) Skąd ....... Kasia i Marysia? a) jesteśmy b) jesteście c) są 5) Kasia .......... z Warszawy. a) być b) jest c) jestem 6) A ty .............. szczęśliwa? a) jesteś b) jesteście c) jesteśmy 7) Wy ......... Polakami? a) jesteś b) jesteście c) jesteśmy 8) My ........... z Niemiec. a) jesteś b) jesteście c) jesteśmy 9) Oni ........... z Ukrainy. a) jesteś b) jest c) są 10) Gdzie ...... teraz twoja siostra? a) jesteś b) jest c) jestem

Wybierz odpowiednią formę czasownika "być"

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?