Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Prawda: Drzewa owocowe Bóg stworzył trzeciego dnia., Gwiazdy zostały stworzone czwartego dnia., Abel był pasterzem owiec., Arka Noego osiadła na górach Ararat., Ezaw był ulubieńcem Izaaka., Ezaw sprzedał Jakubowi swoje pierworództwo za zupę z soczewicy., Lea była córką Labana., Najstarszy syn Jakuba miał na imię Ruben., Córka Jakuba miała na imię Dina., Bracia sprzedali Józefa Ismaelitom za 20 srebrników., Juda był ojcem bliźniaków Peresa i Zeracha., Józef został namiestnikiem całej ziemi egipskiej., Hebrajczycy po przybyciu do Egiptu zamieszkali w Goszen., Fałsz: Adam i Ewa zjedli owoc z Drzewa Życia., Bóg za karę zabił Kaina., Kruk wrócił do Noego z gałązką oliwną., Noe wyszedł z arki po 40 dniach ulewy., Abraham miał tylko 2 synów: Ismaela i Izaaka., Noe zabrał do arki tylko zwierzęta czyste., Rachela została żoną Jakuba po 14 latach jego służby u Labana., Jakub uciekł przed zemstą Ezawa i nie spotkał się już więcej ze swoim bratem., Józef był najmłodszym synem Jakuba., Józef został wrzucony przez braci do studni wypełnionej wodą., Józef przetłumaczył sen faraona o słońcu, księżycu i 11 gwiazdach., Jakub dowiedział się o rzekomej śmierci Józefa i nigdy już go nie zobaczył. , Jakub został pochowany w Egipcie.,

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne