1) Ignacy Krasicki (2 poprawne odpowiedzi) a) był wybitnym poetą okresu oświecenia b) był wybitnym poetą okresu średniowiecza c) słynął z pisania legend i pieśni d) nazywany był „księciem poetów polskich” ze względu na swój talent 2) Cechy bajki (znajdź 3 poprawne odpowiedzi) a) występuje w niej podmiot liryczny b) jest krótkim wierszowanym utworem epickim c) pisana jest podniosłym i poważnym językiem d) zawiera morał  e) bohaterami są zwykle herosi, bogowie, ludzie f) bohaterami są zwykle zwierzęta obdarzone ludzkimi cechami 3) MORAŁ  a) to pouczenie, nauka umoralniająca b) to zabawny żart c) to opis przyrody 4) ALEGORIA to motyw w literaturze, który poza znaczeniem dosłownym ma ukryte znaczenie dodatkowe. Alegorycznym znaczeniem lisa jest: a) odwaga b) uprzejmość c) złośliwość d) chytrość 5) CELE BAJKI (kilka poprawnych odpowiedzi) a) Pokazują wzór postępowania b) Mają pouczyć czytelnika c) Mają wzruszyć do łez d) Przekazują zasady moralne i wskazówki życiowe e) Mają ośmieszyć i skrytykować ludzkie wady 6) Która bajka uczy, że każdy wiek ma swoje wady i zalety? a) Pan i pies b) Pszczoła i szerszeń c) Jabłko i jabłonka d) Ojciec i syn 7) Która bajka uczy, że nie wolno bawić się czyimś kosztem? a) Dzieci i żaby b) Ojciec i syn c) Lew pokorny d) Żaby w stawie 8) Co wydarzyło się w bajce Pan i pies? (kilka odpowiedzi) a) złodziej okradł dom b) pies złapał złodzieja c) pies został obity za obudzenie pana d) pies został obity za brak ochrony przed złodziejem e) Pan wyprowadził psa na spacer 9) Która bajka mówiła o przypisywaniu sobie zasług? a) Syn i ojciec b) Potok i rzeka c) Kałamarz i pióro d) Dzieci i żaby e) Pan i pies 10) Jakie cechy posiadał potok w bajce Potok i rzeka? a) był porywczy i hałaśliwy b) był gwałtowny ale panował nad sobą c) był spokojny i nie przejmował się zarzutami d) był głośny i śmieszny

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?