Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Prawda: Ziemia obraca się z zachodu na wschód, Doba trwa 24 godziny, Ziemia jest spłaszczona w biegunach, Siła Coriolisa to siła odśrodkowa, Co godzinę Ziemia obraca się o 15 stopni, Wzdłuż jednego południka jest ta sama godzina, Ziemię podzielono na 24 strefy czasowe, Do określania czasu słonecznego jest potrzebna długość geograficzna, Fałsz: Wzdłuż jednego równoleżnika jest ta sama godzina, Co godzinę Ziemia obraca się o stopni 360 stopni, Ziemia jest spłaszczona na równiku, Ziemia obraca się ze wschodu na zachód, Jeden pełny obrót Ziemi trwa 365 dni, Ziemia obraca się wokół Słońca, Równoleżniki wyznaczają strefy czasowe,

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne