Conosci Luisa?, Bevi il caffè?, Parli cinese?, Ascolti musica italiana?, Vuoi una fetta di torta?, Stasera cucini le lasagne?, Leggi i giornali italiani?, Mangi gli spaghetti stasera?.

Ranking

Koło fortuny jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?