Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Pas Pobrzeży: Leży tu Gdańsk, Słupsk, Szczecin., Są tu plaże, mierzeje i wydmy., Pas Pojezierzy: Są tu liczne jeziora., Leży na północ od pasa nizin., Pas Nizin Środkowopolskich: Leży tu Warszawa., Tereny płaskie, do 300 m n.p.m., Pas Wyżyn Polskich: Leży tu Kraków, Kielce, Lublin, Katowice., Tereny od 300 do 500 m n.p.m., Pas Kotlin Podkarpackich: Jest to forma wklęsła, z licznymi dolinami rzek., Tutaj San wpływa do Wisły., Pas gór - Sudety: Ze szczytem Śnieżka 1602 m n.p.m., Pas ten graniczy z Czechami., Pas gór - Karpaty: Ze szczytem Rysy 2499 m n.p.m., Pas ten graniczy ze Słowacją.,

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne