Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) Pete does his homework every day. a) Active Present Simple b) Passive Present Simple c) Passive Past Simple d) Active Past Simple 2) My homework is done every day. a) Active Past Simple b) Passive Past Simple c) Active Present Simple d) Passive Present Simple 3) We were at home yesterday. a) Passive Past Simple b) Active Past Simple c) Passive Present Simple d) Active Present Simple 4) Those photos were made by my uncle. a) Active Present Simple b) Passive Present Simple c) Passive Past Simple d) Active Past Simple 5) The change is given by a cashier. a) Active Present Simple b) Passive Present Simple c) Active Past Simple d) Passive Past Simple 6) We are usually picked up by my dad. a) Active Present Simple b) Active Past Simple c) Passive Present Simple d) Passive Past Simple

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne