1) un litro 2) tre etti 3) un pezzo piccolo 4) cinque 5) mezzo chilo 6) due tranci 7) un chilo 8) due paia 9) una dozzina 10) uno spicchio

Motyw

Opcje

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?