Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Zatańczmy razem!, Gdzie jest plakat?, Potrafię grać gry planszowe., I can't play chess., There is a poster on the wall., It's an old chair., To jest stare biurko., Czy potrafisz grać w szachy?, Can you draw a house?, Jest (znajduje się) krzesło obok biurka., There is a wardrobe next to the desk., Jest (znajduje się) komputer na biurku..

Motyw

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Opcje

Ranking

Losowe karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne