1) Frankofonia to wspólnota ludzi i państw posługujących się językiem francuskim.  a) Fałsz b) Prawda 2) Termin „Frankofonia” został utworzony w roku: a) 1980 b) 1880 3) Międzynarodowa Organizacja Frankofonii została utworzona w roku:  a) 1990 b) 1970 4) W ilu państwach język francuski jest językiem urzędowym :  a) 27 b) 29 5) Ile jest osób francuskojęzycznych na świecie? a) ok 100 milionów b) ok 300 milionów 6) Który kontynent zamieszkuje najwięcej osób francuskojęzycznych?  a) Europa b) Afryka 7) Czy wspólnota krajów frankofońskich obejmuje Polskę?  a) Nie, Polska jest obserwatorem b) Tak 8) Wymień 3 państwa francuskojęzyczne/ frankofońskie a) Francja, Norwegia, Luksemburg b) Francja, Szwajcaria, Belgia 9) Znana kanadyjska piosenkarka to:  a) Céline Dion b) Vanessa Paradis

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?