1) Welche Nummer ist das? a) zehn b) elf c) zwölf 2) Welche Nummer ist das? a) eins b) zwei c) null d) zehn 3) Welche Nummer ist das? a) sechs b) fünf c) sieben d) fünfzehn 4) Welche Nummer ist das? a) drei b) vier c) eins d) dreizehn e) acht 5) Welche Nummer ist das? a) zwölf b) elf c) zehn d) dreizehn e) eins 6) Welche Nummer ist das? a) zehn b) zwölf c) zwanzig d) zwei 7) Welche Nummer ist das? a) sechzehn b) sechszehn c) siebzehn d) sechs 8) Welche Nummer ist das? a) zehn b) acht c) neun d) elf 9) Welche Nummer ist das? a) sechzehn b) sieben c) siebenzehn d) siebzehn 10) Welche Nummer ist das? a) dreizehn b) drei c) zwölf d) vierzehn 11) 3 + 1 = a) fünf b) vier c) zwei d) sieben 12) 10 : 5 = a) fünf b) eins c) zwei d) neun 13) 3 x 0 = a) null b) drei c) eins d) zwei 14) 17 - 2 = a) sieben b) zehn c) fünfzehn d) sechzehn 15) 20 - 10 = a) elf b) zehn c) zwei d) neun 16) 16 + 3 = a) zwanzig b) neunzehn c) fünfzehn d) dreizehn 17) 11 - 5 = a) sieben b) sechzehn c) sechs d) fünfzehn 18) 2 : 1 = a) eins b) drei c) vier d) zwei 19) 8 + 8 = a) siebzehn b) sechzehn c) zehn d) achtzehn 20) 2000 + 19 = a) zweitausendachtzehn b) zweitausendvier c) zweitausendneunzehn d) zweitausendneun

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?