1) W którym wyrazie słychać głoskę [sz]? a) b) c) d) 2) W którym wyrazie słychać głoskę [ż]?  a) b) c) d) 3) W którym wyrazie słychać głoskę [cz]? a) b) c) d) 4) W którym wyrazie słychać głoskę [dż]? a) b) c) d) 5) W którym wyrazie słychać głoskę [s]? a) b) c) d) 6) W którym wyrazie słychać głoskę [z]? a) b) c) d) 7) W którym wyrazie słychać głoskę [c]? a) b) c) d) 8) W którym wyrazie słychać głoskę [dz]? a) b) c) d)

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?