K - ... leży w 1 grupie i w 4 okresie., C - ... leży w 14 grupie i w 2 okresie., Mg - ... leży w 2 grupie i w 3 okresie., Cl - ... leży w 3 okresie i ma 7 elektronów walencyjnych, Be - ... leży w 2 grupie i ma dwie powłoki elektronowe., Si - ... ma 14 elektronów., B - ... ma 3 elektrony walencyjne i nie jest metalem., Ne - ... ma następującą konfigurację elektronową: K2 L8 ., Ag - ... nazywa się "srebro"., N - ... jego izotopy to: 147E i 157E., Br - ... ma w jądrze 35 protonów i 45 neutronów., H - ... ma następującą konfigurację elektronową: K1.,

Podaj symbol pierwiastka, który...

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?