Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{144}}{3}, \sqrt{81}, \sqrt{37}, -\sqrt{25}, 2\sqrt{2}, -2\sqrt{3}, -\frac{\sqrt{5}}{3}.

[PIERWIASTKI] Zaznacz podane liczby na osi liczbowej. #3

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne