1) Reakcja dysocjacji MgCl2 to: a) MgCl2 ➜ Mg2+ + 2Cl- b) MgCl2 ➜ Mg2+ + Cl- c) MgCl2 ➜ Mg+ + 2Cl- d) MgCl2 ➜ Mg+ + Cl- 2) Reakcja dysocjacji ZnSO4 to: a) ZnSO4 ➜ Zn2+ + 4SO- b) ZnSO4 ➜ Zn+ + 4SO- c) ZnSO4 ➜ Zn2+ + SO42- d) ZnSO4 ➜ Zn2+ + SO4- 3) Reakcja dysocjacji Al2S3 to: a) Al2S3 ➜ 2Al3+ + 3S2- b) Al2S3 ➜ 2Al2+ + 3S3- c) Al2S3 ➜ 3Al2+ + 2S3- d) Al2S3 ➜ 3Al3+ + 2S2- 4) Reakcja dysocjacji KNO3 to: a) KNO3 ➜ K3+ + 3NO3- b) KNO3 ➜ K3+ + 3NO- c) KNO3 ➜ K+ + 3NO- d) KNO3 ➜ K+ + NO3- 5) Reakcja dysocjacji Na3PO4 to: a) Na3PO4 ➜ 3Na+ + 4PO3- b) Na3PO4 ➜ 3Na+ + PO43- c) Na3PO4 ➜ 3Na- + 4PO3+ d) Na3PO4 ➜ 3Na- + PO43+

Test: Dysocjacja jonowa soli. Dopasuj przebieg reakcji dysocjacji do wzoru soli. JEDNA odpowiedź jest prawidłowa.

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?