Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1605 - bitwa pod Kircholmem, 1627 - bitwa pod Oliwą, 1629 - rozejm w Starym Targu, 1635 - porozumienie w Sztumskiej Wsi,

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne