Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Funkcja wykładnicza, Logarytmy, Zadania mieszane, Znajdź wzór funkcji wykładniczej f(x)=ax wiedząc, że należy do niej punkt (3,27)., Oblicz., Dane są funkcje f(x)=5x i g(x)=-5x+1. Wyznacz liczbę punktów przecięcia wykresów tych funkcji., Wyznacz wzór funkcji g(x) powstałej w wyniku przesunięcia funkcji f(x)=2x o wektor [-2,-2]. Podaj zbiór wartości funkcji g(x)., Oblicz., W pewnej miejscowości mieszkało 1400 osób. Co roku liczba ta zwiększała się o 10%. Po ilu latach liczba mieszkańców przekroczy 2000 osób?, Wyznacz najmniejszą i największą wartość funkcji wykładniczej f(x) w przedziale <-1,5>, Wyznacz iloczyn abc., Uzupełnij. Funkcja wykładnicza określona wzorem f(x)=3x przyjmuje wartość 6 dla argumentu...?, Wyznacz x. , , .

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Otwórz pudełko jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne