1) Funkcja wykładnicza 2) Logarytmy 3) Zadania mieszane 4) Znajdź wzór funkcji wykładniczej f(x)=ax wiedząc, że należy do niej punkt (3,27). 5) Oblicz. 6) Dane są funkcje f(x)=5x i g(x)=-5x+1. Wyznacz liczbę punktów przecięcia wykresów tych funkcji. 7) Wyznacz wzór funkcji g(x) powstałej w wyniku przesunięcia funkcji f(x)=2x o wektor [-2,-2]. Podaj zbiór wartości funkcji g(x). 8) Oblicz. 9) W pewnej miejscowości mieszkało 1400 osób. Co roku liczba ta zwiększała się o 10%. Po ilu latach liczba mieszkańców przekroczy 2000 osób? 10) Wyznacz najmniejszą i największą wartość funkcji wykładniczej f(x) w przedziale <-1,5> 11) Wyznacz iloczyn abc. 12) Uzupełnij. Funkcja wykładnicza określona wzorem f(x)=3x przyjmuje wartość 6 dla argumentu...? 13) Wyznacz x. 

Motyw

Opcje

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?