Obwód wielokąta, Przekątna wielokąta, Wysokość trójkąta, Pole trójkąta, Twierdzenie Pitagorasa, Kąt półpełny, Wielokąt foremny, Kąt, Nierówność trójkąta, Kąt wklęsły, Kąty przyległe, Przystawanie figur, Odcinki prostopadłe, Odcinek, Odległość punktu od prostej, Proste równoległe, Kąt rozwarty, Przekątne prostokąta, Przekątne kwadratu, Pole równoległoboku.

Motyw

Opcje

Ranking

Koło fortuny jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?