1) 38° a) ostry b) prosty c) rozwarty d) półpełny e) wklęsły f) pełny 2) 360° a) ostry b) prosty c) rozwarty d) półpełny e) wklęsły f) pełny 3) 120° a) ostry b) prosty c) rozwarty d) półpełny e) wklęsły f) pełny 4) 90° a) ostry b) prosty c) rozwarty d) półpełny e) wklęsły f) pełny 5) 1° a) ostry b) prosty c) rozwarty d) półpełny e) wklęsły f) pełny 6) 223° a) ostry b) prosty c) rozwarty d) półpełny e) wklęsły f) pełny 7) 180° a) ostry b) prosty c) rozwarty d) półpełny e) wklęsły f) pełny 8) 181° a) ostry b) prosty c) rozwarty d) półpełny e) wklęsły f) pełny 9) 359° a) ostry b) prosty c) rozwarty d) półpełny e) wklęsły f) pełny 10) 89° a) ostry b) prosty c) rozwarty d) półpełny e) wklęsły f) pełny 11) 91° a) ostry b) prosty c) rozwarty d) półpełny e) wklęsły f) pełny 12) 60° a) ostry b) prosty c) rozwarty d) półpełny e) wklęsły f) pełny 13) 107° a) ostry b) prosty c) rozwarty d) półpełny e) wklęsły f) pełny 14) 270° a) ostry b) prosty c) rozwarty d) półpełny e) wklęsły f) pełny 15) 29° a) ostry b) prosty c) rozwarty d) półpełny e) wklęsły f) pełny 16) 75° a) ostry b) prosty c) rozwarty d) półpełny e) wklęsły f) pełny 17) 110° a) ostry b) prosty c) rozwarty d) półpełny e) wklęsły f) pełny 18) 0° a) zerowy b) ostry c) prosty d) rozwarty e) półpełny f) wklęsły 19) 54° a) ostry b) prosty c) rozwarty d) półpełny e) wklęsły f) pełny 20) 317° a) ostry b) prosty c) rozwarty d) półpełny e) wklęsły f) pełny 21) 3° a) ostry b) prosty c) rozwarty d) półpełny e) wklęsły f) pełny 22) 104° a) ostry b) prosty c) rozwarty d) półpełny e) wklęsły f) pełny 23) 22° a) ostry b) prosty c) rozwarty d) półpełny e) wklęsły f) pełny 24) 94° a) ostry b) prosty c) rozwarty d) półpełny e) wklęsły f) pełny 25) 72° a) ostry b) prosty c) rozwarty d) półpełny e) wklęsły f) pełny 26) 360° a) ostry b) prosty c) rozwarty d) półpełny e) wklęsły f) pełny 27) 180° a) ostry b) prosty c) rozwarty d) półpełny e) wklęsły f) pełny 28) 90° a) ostry b) prosty c) rozwarty d) półpełny e) wklęsły f) pełny 29) 9° a) ostry b) prosty c) rozwarty d) półpełny e) wklęsły f) pełny 30) 177° a) ostry b) prosty c) rozwarty d) półpełny e) wklęsły f) pełny

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?