Wypukły: 20°, 179°, 130°, 99°, 1°, 0°, 90°, 180°, 360°, 66°, 158°, 134°, 15°, 65°, 5°, Wklęsły: 181°, 359°, 220°, 270°, 200°, 190°, 199°, 315°, 218°, 297°, 214°, 208°, 211°, 330°, 345°,

Wypukły czy wklęsły? Przyporządkuj podany kąt do odpowiedniej grupy.

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?