1) Północny biegun magnesu przyciąga a) tylko północny biegun innego magnesu b) tylko południowy biegun innego magnesu c) tylko żelazo d) żelazo i południowy biegun innego magnesu 2) Wskaż urządzenie wykorzystujące związek elektryczności z magnetyzmem a) b) c) d) 3) Wskaż sytuację, w której bezpiecznik na pewno się nie wyłączy a) przewody wystające z zepsutego gniazdka stykają się b) włączamy jednocześnie zbyt wiele urządzeń elektrycznych c) nierozsądne dziecko wkłada do dwóch otworów gniazdka elektrycznego dwa końce tego samego przewodu d) silnik włączonej suszarki przepala się i przestaje przewodzić prądu 4) Adam nawinął kilkadziesiąt zwojów drutu na ołówek, a Ewa nawinęła tyle samo zwojów na długopis w stalowej obudowie. Które z nich zbudowało elektromagnes? a) tylko Adam b) tylko Ewa c) oboje, ale Adam zbudował lepszy d) oboje, ale Ewa zbudowała lepszy 5) Wybierz zdanie fałszywe a) Każdy magnes ma dwa bieguny b) Planeta Ziemia jest magnesem c) Magnes przyciąga tylko przedmioty żelazne d) Magnesy odpychają się biegunami jednoimiennymi 6) W budowie, którego urządzenia nie stosuje się elektromagnesu a) w dźwigu elektromagnetycznym b) w alarmie przeciwpożarowym c) w żelazku elektrycznym d) w silniku elektrycznym

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?