Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
laugh - śmiać się, while - podczas ,gdy, remeber - pamiętać, get changed - przebrać się, carry - nosić, return - zwrócić, leave - zostawić, mean - mieć na myśli, mistake - błąd, borrow - pożyczać,

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne