SALTARE, MANGIARE, DORMIRE, BACIARE, CORRERE, SALUTARE, URLARE, PIANGERE, CANTARE.

Ranking

Losowe karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?