Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
You have got a car. This is ____ car. A cat has got black ears.____ears are black. Jack has got a desk. ____desk is brown. We've got cat. ____cat is beautiful. They have got a dog. ____ dog is very funny. I have got a friend. ____ friend is very clever. She has got a sister. ____ sister is very helpful.

4 klasa Brainy Unit 3 Zaimki dzierżawcze

Motyw

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne