1) Czym jest powietrze? a) związkiem chemicznym b) mieszaniną niejednorodną c) substancją prostą d) mieszaniną jednorodną e) pierwiastkiem f) substancją złożoną 2) Jaki jest skład powietrza? a) tlen (78%), azot (21%), inne gazy (1%) b) tlen (21%), azot (78%), inne gazy(1%) c) wodór (21%), tlen (78%), gazy szlachetne (1%) d) dwutlenek węgla (78%), inne gazy (22%) e) wodór (78%), tlen (21%), inne gazy (1%) f) dwutlenek węgla (22%), inne gazy (78%) 3) Wskaż błędnie podaną właściwość tlenu a) palny b) gaz c) bezbarwny d) słabo rozpuszcza się w wodzie e) bezwonny f) podtrzymuje spalanie 4) Wskaż błędnie podaną właściwość gazów szlachetnych a) stan skupienia gazowy b) świecą pod wpływem prądu elektrycznego c) bezwonne d) bezbarwne e) nieaktywne chemicznie f) bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie 5) Reakcje chemiczne w wyniku której z kilku substratów powstaje jeden produkt nazywamy: a) reakcją syntezy b) reakcją analizy c) reakcją wymiany d) reakcją rozkładu e) reakcją wymiany pojedynczej f) reakcją wymiany podwójnej 6) Reakcje chemiczne w wyniku której z jednego substratu powstaje kilka produktów nazywamy: a) reakcją syntezy b) reakcją analizy c) reakcją wymiany pojedynczej d) reakcją łączenia e) reakcją wymiany podwójnej f) reakcją wymiany

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?