Misja powinna zawierać - Grupę klientów, potrzeby, metodę zaspokajania , Do kogo można kierować misję?  - Do klientów, pracowników, akcjonariuszy , Misja pokazuje - Kierunek działania , Misja zależy od - Historii firmy, otoczenia konkurencyjnego, preferencji właściciela , Wizerunek to - Zbiór przekonań, myśli o danej firmie , Tożsamość to - Zbiór cech wyróżniających firmę na rynku , Artefakty tworzą - Pierwszy poziom kultury organizacyjnej , Symbol to - Coś, co przypomina mi coś innego , PR  - Polega na ustanawianiu i utrzymywaniu dobrych relacji z otoczeniem , Reklama wizerunkowa - Mówi o firmie a nie o produkcie , Od pracowników pochodzą - Informacje osobowe i komercyjne, Od kilentów pochodzą - Informacje osobowe i niekomercyjne ,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?