1) Ile wynosi długość przyprostokątnej? a) 12 b) 15 c) 8 2) Który wzór jest wzorem na twierdzenie Pitagorasa? a) a2+c2=b2 b) a+b=c c) a2+b2=c2 3) Oblicz długość boku oznaczonego x a) 25 b) 12 c) 9 4) Długość krótszej przyprostokątnej wynosi 3 cm., dłuższej 4cm. Oblicz długość przeciwprostokątnej. a) 9 b) 7 c) 5 5) Oblicz długość przeciwprostokątnej. a) 5 b) 10 c) 23

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?