wymień przyczyny wybuchu powstania styczniowego, Wymień skutki powstania styczniowego, wyjaśnij, czym była odwilż posewastopolska i podaj przykłady, Kim był Romuald Traugutt?, Opisz krótko warunki życia w zaborze pruskim, Opisz krótko warunki życia w zaborze rosyjskim, Opisz krótko warunki życia w Galicji, Kim był Aleksander Wielopolski?, Na czele której partii stał Józef Piłsudski?, Wyjaśnij pojęcie kulturkampf., Wyjaśnij pojęcie rugi pruskie, Co wydarzyło się w roku 1863?, Kim byli Henryk Sienkiewicz i Bolesław Prus?, Wyjaśnij czym byla praca u podstaw i praca organiczna., Kim był Jan Matejko?, Co wydarzyło się w latach 1905-1907?, Wyjaśnij kim byli ziemianie., Podaj przykłady partii ludowych, socjalistycznych i narodowych., Kiedy nastąpiło uwłaszczenie chłopów w poszczególnych zaborach?, Kim był Hipolit Cegielski?, Co było przyczyną wybuchu rewolucji w Rosji?, Wyjaśnij pojęcie branka, Kiedy i na czym polegał strajk we Wrześni., O czym jest "Rota"? Kto ją napisał?, Kto stał na czele narodowej Demokracji?, Kto przewodniczył Polskiemu Stronnictwu Ludowemu?.

Motyw

Opcje

Ranking

Koło fortuny jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?