Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
W jakim środowisku żyją parzydełkowce?, W jakich postaciach mogą występować parzydełkowce?, Czym jest kolonia?, Wymień 2 gatunki koralowców., W jakiej postaci występuje stułbia płowa?, Jakie znaczenie dla człowieka mają parzydełkowce?, Do czego służą komórki parzydełkowe?, Podaj przykład płazińca, który żyje w wodzie. , Podaj różnicę między tasiemcem uzbrojonym a nieuzbrojonym., Co to jest żywiciel pośredni?, Co jest żywicielem ostatecznym tasiemców?, Podaj 3 przystosowania tasiemców do pasożytnictwa., Jak nazywa się choroba wywoływana przez tasiemce?, Jak zapobiegać tasiemczycy?, Wymień 3 przedstawicieli pasożytniczych nicieni., Jak można zarazić się włośniem spiralnym?, Gdzie pasożytuje postać dorosła glisty ludzkiej?, Czym pokryte jest ciało nicieni?, Wymień 3 gatunki pierścienic., Do czego służy dżdżownicy siodełko?, Wymień 2 przystosowania pijawki do pasożytnictwa., Podaj cechę charakterystyczną pierścienic., W jakim środowisku żyje nereida różnokolorowa?, Jakie znaczenie w przyrodzie mają dżdżownice?, Czym odżywia się dżdżownica?, Wymień 2 gatunki pierścienic, które posiadają szczecinki., Do czego służą pierścienicom szczecinki?, Jakie znaczenie mają pierścienice dla człowieka?, Czym odżywiają się pijawki?, Podaj żywiciela pośredniego tasiemca uzbrojonego i nieuzbrojonego..

Od parzydełkowców do pierścienic dla kl.6

Motyw

Opcje

Ranking

Ruletka jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne